Zandvoort kustvisie met De Ontwerptafel

De gemeenteraad van Zandvoort zoekt naar een verbindende kustvisie voor Zandvoort. Wordt het Amsterdam aan Zee of behoudt het haar eigen kleinschaliger karakter? En wat is dan dat ‘eigen karakter?’. Op uitnodiging van De Ontwerptafel van Nancy Arkema & Pauline van de Broeke begeleidde ik tijdens een schetsvisie een groep raadsleden en leden van college van B&W. Juist het verborgen dorpse en groene karakter werd meermalen genoemd als potentiele ‘kracht’ van Zandvoort. Naar mijn idee kan juist het groen in deze ruimtelijk sterk gefragmenteerde kustplaats ingezet worden als verbinder.