Thirsty Cities | Water Heritage Network lecture

Op 5 april vond de bijeenkomst van Water Heritage Netwerk plaats met presentaties van onderzoek naar o.a. water erfgoed en klimaatverandering. Ik heb zelf iets verteld over mijn onderzoek ‘Thirsty Cities, How the thirst for water shaped and still shapes our cities’. Doel van Thirsty Cities onderzoek is kennis opdoen van historische drinkwatersystemen voor de ontwikkeling van veerkrachtige water-leefsystemen voor de toekomst.

Inspirerend was de rondleiding over de herstelde Singelgracht van Utrecht die met een wandelpad langs de nieuwe ecologische oever bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad.